Ostrzeżenie!

Żadna informacja zawarta w treści niniejszego bloga nie stanowi oferty, zaproszenia, propozycji ani sugestii zakupu lub sprzedaży: walut wirtualnych, metali szlachetnych, nieruchomości, jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, akcji, obligacji, opcji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych czy instrumentów finansowych. „Kryptoprywaciarz.pl” nie prowadzi profesjonalnej działalności w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego. Prezentowane w ramach projektu prognozy stanowią osobistą opinię autora i nie są poradą inwestycyjną. Wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej (oraz w powiązanych z nią mediach) mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Wszelkie ewentualne decyzje dotyczące swojego zaangażowania kapitałowego odbiorca powinien podejmować po własnym namyśle i wyłącznie na własne ryzyko. Przede wszystkim należy pamiętać, by nie obciążać ryzykiem środków, których utrata mogłaby spowodować drastyczne obniżenie standardu życia osoby zainteresowanej i członków jej rodziny. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Usługodawca, właściciel niniejszego bloga, nie prowadzi działalności doradczej ani konsultingowej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.